کانکتور های پزشکی


شرکت کارن

پیوست فنی

« کانکتورهای استوانه ای  برای کاربردپزشکی 

 

 

تهیه کننده : محمود تاج ابادی

 

تاریخ و امضا:  

 

گیرنده / گیرندگان سند :

 

 -                    مدیر عامل‌           

 -                    مدیر تضمین کیفیت

 -                    مدیر تولید

                    - مدیر بازرگانی

                    - مشتری

 

 

 

 

                         

تایید کننده : مجید پوراکبر

  تاریخ و امضا:  

تصویب کننده : مدیر عامل

 تاریخ و امضا:

شماره  ویرایش: 00

کد سند: PF-95-01

 

تاریخ تدوین/بازنگری : 15/05/1397

 

 

 

 

پیوست فنی کانکتورهای استوانه ای  برای کاربردپزشکی  دستگاه دیالیز                         

1-      دامنه :

این پیوست فنی جهت تعیین الزامات طراحی ,ساخت ,تست و بازرسی کانکتورهای پزشکی استوانه ای با کاربرد پزشکی و با مکانیزم قفل شدن بایونیتی   با کد های زیر می باشد :

 

 

1-1-           کد کانکتور

M

12

P

6

C

I

15

K

F

12

R

6

C

I

16

K

M

14

P

6

C

I

17

K

F

14

R

6

C

I

18

K

 

 

2-مستندات کاربردی

2-1- استانداردهای صنعتی

EIA-364: Electrical Connector/Socket Test Procedures Including Environmental Classifications-

 

-MIL-STD-810 F, DEPARTMENT OF DEFENSE TEST METHOD STANDARD: ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS

)

- MIL-STD 810 F / PV 501(High temperature)

- MIL-STD 810 F / PV 502(Low temperature)

- MIL-STD 810 F / PV 503(Temperature shock)

- MIL-STD 810 F / PV 507(Humidity)

- MIL-STD 810 F / PV 509 and MIL-STD 1344 A / Methode 1001.1(Salt fog)

- MIL-STD 810 F / PV 516(Salt fog)

- MIL-STD 1344 A / Method 2005.1 / IV(Vibration)

MIL-STD-1344A, MILITARY STANDARD: TEST METHODS FOR ELECTRICAL CONNECTORS

 

 3- الزامات

3-1- مشخصات فنی

 

Temperature

Relative humidity

Atmosphere

Vibration

Shock

-55°C~+100°C

98% at40°C

1KPa

10~2000Hz,150m/s²

500m/s²

 

Current

Voltage

Contact resistance

Endurance

3A(10A)

400V

≤5mΩ(2.5 mΩ)

500cycles

 

Environment

Voltage proof

Insulation resistance

Normal

1200V

≥5000MΩ

High temperature

900V

≥500MΩ

Moisture

500V

≥50MΩ

Low pressure

200V

-

 

3-2- ابعاد  کانکتور

 

 

L1

L2

L3

L4

D1

D2

d1

d2

d3

Ø1,Ø3

Ø2

Ø

M1

L

a

K15 –K18

87

60

48

23

M24

Ø22.6

14

31

Ø3.5

27.2

33

24.5

M3

48

26

103

68

56

23

M24

Ø22.6

18

34

Ø3.5

27.2

33

24.5

M3

56

26

 

 

3-4- جنس بدنه (Housing Materials)

  آلیازهای آلومینیوم

 3-6- جنس مقر

رزین فنولیک

 3-8- نوع پین و پوشش (Contact Type / Contact Surface)

لحیمی با پوشش طلا

  

4-3- تست و بازرسی

x2e5amVaWq